Corona | Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. De Douane gaat ondernemers die om deze reden in de problemen komen, ondersteunen met een pakket aan maatregelen. Deze licht de Douane hieronder toe.

Wettelijke termijnen

  • We zorgen voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).
  • We adviseren bedrijven om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Bij overschrijding van de wettelijke termijn houden wij rekening met de omstandigheden.
  • Wij beschouwen het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

Vergunningen

  • Wij zorgen voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een vergunning doorlopende zekerheid.
  • De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Heeft uw bedrijf de vergunning elektronisch aangevraagd, dan verzoeken wij u de verlenging zelf te registreren in het Europese aanvraagsysteem CDMS. Wij zorgen voor maatwerk voor bedrijven die snel een vergunning nodig hebben.

Uitstel van betaling

  • We verlenen bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen.
  • Uitstel van betaling voor accijns en verbruiksbelastingen kunt u aanvragen nadat er een naheffingsaanslag is opgelegd.

Boetes

  • Wij gaan coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als geen sprake is van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, leggen wij geen boete op.

Wilt u een beroep doen op 1 of meer van deze maatregelen?

Dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt in uw regio. Voor uitstel van betaling kunt u zich wenden tot de Ontvanger van de Douane Amsterdam. Wij zullen de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen, en kunnen hiervoor vragen om nadere informatie. Uw bedrijf zal moeten aantonen dat het problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. Wij zullen samen met uw bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

Bron: KVNW

Tekst en foto: Douane.nl


Rubriek(en):
Actualiteiten
Hoofdmenu
error: Copyright 2022 | Winebusiness.nl