Magister Vini nr. 13 | Joep Speet

Woensdag 7 maart jl. ontving Joep Speet het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter van de examencommissie Magister Vini, Gerhard Horstink. Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Totaal telt Nederland nu dertien Magistri Vini.

De bijeenkomst vond plaats bij Delta Wines in Waddinxveen. Tijdens de bijeenkomst verdedigde Joep Speet zijn scriptie ten overstaan van de Examencommissie Magister Vini en andere deskundigen uit de wijnbranche. Zijn scriptie ‘De invloed van de cisterciënzers op de wijnen van Bourgogne’ kreeg een voldoende beoordeling. Door middel van literatuurstudie en interviews wordt een beeld gegeven wat de invloed van de cisterciënzers op Bourgognewijnen is geweest.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt & marktbewerking en actuele onderwerpen. Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen moeten verschillende typen wijn worden beoordeeld op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, potentie, kwaliteit en commerciële reikwijdte.

Joep Speet heeft alle module-examens in één keer gehaald.

Ter voorbereiding op de module-examens wordt een begeleidingstraject georganiseerd bij de Wijnacademie in Maarn. Met het instellen van het Examen Magister Vini wordt tegemoet gekomen aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen. Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op niveau 5 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN).

Voor de toelatingseisen en het aanmeldingsformulier voor het Examen Magister Vini kijk op www.magistervini.nl


Rubriek(en):
Actualiteiten
Hoofdmenu