Mooi extraatje in december | Nieuwe CAO voor de Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Goed nieuws voor degenen die werken voor organisaties in de dranken-branche. Er is een nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht geldt voor 2019 en ook voor 2020!

Sinds 2018 was de CAO voor de circa 4.500 mensen die werken in deze branche niet hernieuwd, met als gevolg dat een jaarlijkse loonstijging uitbleef. Maar daar komt nu verandering in. De werkgevers-onderhandelingsdelegatie (bestaande uit vertegenwoordigers van de branche-organisaties KVNW,  GDH, FWS en SpiritsNL) heeft de afgelopen maanden onderhandeld met FNV, CNV en de Unie en met deze laatste twee bonden is er nu een akkoord en dit is voldoende om een CAO voor de hele branche af te kunnen sluiten. CAO-onderhandelaar namens de KVNW, Marcel Kerkmeester, licht toe: ‘Een CAO is bedrijfstak breed. Dat wil zeggen dat de CAO ook geldt voor bedrijven die niet aangesloten zijn bij een brancheorganisatie zoals de KVNW. Dit is wettelijk zo vastgelegd’.

Hoofdlijnen van het nieuwe akkoord

Ten eerste wordt er in december 2019 nog met terugwerkende kracht 4% van het brutosalaris van 2019 uitgekeerd.  Vanaf 1 januari 2020 komt daar nog eens 2,5% extra bij. De lonen worden daarmee in totaal structureel met 6.5% verhoogd. Eventueel reeds gegeven loonsverhogingen worden hier overigens wel mee verrekend.

In december van dit jaar komt er dus op het loonstrookje 4% bij, bovenop de (al jaar en dag geldende) 2% eindejaarsbonus. Werkgevers zijn hier de afgelopen weken al door de KVNW over geïnformeerd.

Onderhandelaar namens de KVNW Marcel Kerkmeester ‘Dat betekent dat werknemers die de afgelopen twee jaar geen loonsverhoging hebben ontvangen, deze maand bruto 6% van het 2019 salaris krijgen uitgekeerd. Een mooie aanvulling in deze dure maand!

Daarnaast wordt in de nieuwe CAO meer aandacht gegeven aan Duurzame Inzetbaarheid. Uitgangspunt is dat iedere medewerker in de branche minimaal één keer per jaar een gesprek met zijn/haar leidinggevende heeft omtrent zaken als opleiding en ontwikkeling en zaken die verband houden met de levensfase van de medewerker. In 2020 gaan werkgevers en vakbonden nadere afspraken maken over een zogenaamd Generatiepact, dat dan in 2021 van kracht kan gaan en waarin oudere werknemers makkelijker in deeltijd kunnen gaan werken.

Relevante opleidingen blijven onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van de werknemers. Waar vroeger de werkgever kon eisen dat de kosten van een opleiding moesten worden terugbetaald als men ergens anders ging werken, mag dat nu niet meer voor opleidingen tot een bedrag van € 1.000,-

Daarnaast wordt de tekst van de CAO fors gemoderniseerd en leesbaarder gemaakt en verdwijnt er een aantal regelingen die anno 2020 niet meer van deze tijd zijn, zoals een aantal bijzonder verlof dagen.

Meer info bij uw werkgever of bij de KVNW.

 

 

Bron: onderhandelingsdelegatie KVNW


Rubriek(en):
Actualiteiten

Gerelateerde berichten


    Hoofdmenu
    error: Copyright 2022 | Winebusiness.nl